logo

Wij zijn gespecialiseerd in fiscale advisering voor zowel particulieren als ondernemers

Daarnaast stellen wij inkomensanalyses ten behoeve van de financiering voor de eigen woning op. Wij maken een professionele analyse van de jaarrekeningen van de onderneming(en). De analyse heeft als doel de haalbaarheid van de verkrijging van een financiering voor de eigen woning nauwkeurig in te schatten.
Deze analyse bevat altijd een eindconclusie.

In deze eindconclusie wordt een bestendig inkomen vermeld als de ondernemingen(en) naar ons oordeel voldoende solvabel en liquide zijn of dit op korte termijn kunnen worden.

menu
Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl